Vsi produkti


Reference


Programi za upravljanje

 

eyeCON programska oprema za upravljanje zidov različice 5

Peta generacija eyeCON programske opreme za upravljanje zidov - upravljanje nadzornih centrov

eyeCON je eyevisova univerzalna in popolna programska rešitev za nadzor videozidnih sistemov, vključno z vsemi povezanimi viri, distribucijo informacij in sodelovanjem med različnimi nadzornimi centri ali predstavitvenimi območji. Sistem temelji na zelo enostavnem konceptu delovanja, ki zmanjša odzivne čase, delovanje velikozaslonskih sistemov pa je potemtakem še smotrnejše in učinkovitejše.


eyeCON programska oprema za upravljanje zidov različice 4

Četrta generacija eyeCON programske opreme za upravljanje zidov - upravljanje nadzornih centrov

eyeCON je celovita programska rešitev za enostaven nadzor nad vašim velikozaslonskim sistemom in vseh povezanih virih signalov in zato dopušča zmanjšanje časa med sporočilom vašega sistema in vašim odzivom. S to programsko rešitvijo je vaš nadzorni sistem še učinkovitejši in dostopnejši.


eyeCON nadzorni strežnik

eyeCON Control Server, štiri različne verzije

Programska oprema eyeCON je odjemalsko-strežniška rešitev in temelji na banki podatkov mySQL. Pri velikih video zidih se ta banka podatkov običajno nahaja na strežniku ECS. Pri konfiguracijah manjših zidov je banko podatkov mogoče nastaviti tudi neposredno na kontrolnik netpix.


eyeCONF

Videokonferenčno orodje za eyevisove sisteme zaslonov

eyeCONF je nov način sodelovanja. Nadzorni sistem je v celoti integriran v nadzorno programsko opremo eyeCON. eyeCONF nudi intuitiven uporabniški vmesnik in integracijo v večino običajnih videokonferenčnih sistemov na trgu.

V tej kategoriji trenutno ni nobenega izdelka.