Splošni pogoji

Cene

KER JE STRAN TRENUTNO ŠE V FAZI TESTIRANJA, SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO DO SPREMINJANJA CEN BREZ PREDHODNE NAJAVE!

Nekatere cene na strani so morda napačne, zato si pridržujemo pravico do njihovih sprememb tudi po tem, ko je bil nakup preko spletne strani že opravljen in zaključen ter poslan predračun in izvedeno plačilo. V tem primeru bomo kupca prosili za plačilo razlike do prave cene oziroma na željo kupca vrnili denar.

Hvala za razumevanje.

Postopek nakupa

Po oddaji naročila preko spletne strani prejme kupec obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni izčrpni podatki o vsebini naročila. 

Ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, je ponudnik izključno vezan na dobavo pogodbenih dobaviteljev in na njihov dobavni rok. Prek elektronske pošte ponudnik sproti obvešča kupca o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo blaga. Če je dobavni rok zelo dolg in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči ponudniku in ta bo artikel odstranil iz naročila ter kupcu vrnil morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa bo po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral. Če ponudnikov pogodbeni dobavitelj ponudniku ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka treh mesecev od dneva oddaje naročila, lahko ponudnik naročilo kupca zavrne iz razloga, ker blago ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču.

Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu obvesti kupca tudi o politiki vračila blaga ter navede kontaktne podatke, kamor se lahko kupec obrne v primeru zamude pri dostavi blaga in v primeru pritožbe. 

V primeru, da se kupec odloči za preklic naročila, mora o tem nemudoma obvestiti ponudnika na telefonsko številko ali preko e-pošte. Če se zgodi, da je naročilo že odpremljeno, potem kupec pošiljko zavrne dostavni službi. V primeru osebnega prevzema (ko je blago že pripravljeno za prevzem) kupec po preklicu naročila svojo željo prav tako sporoči ponudniku prek zgoraj omenjenih kontaktnih podatkov.

Pritožbe in reklamacije

Ob dobavi izdelkov oziroma izvedbi naročila, bo kupec izvedena dela in opremo pregledal. V primeru ugotovljenih napak, bo ponudnik reklamacijo upošteval, v kolikor bo prejel pisno reklamacijo v roku 14 dni od dneva dobave oziroma izvedbe naročila. Reklamacija mora vsebovati natančen opis napake. Vse upravičene reklamacije, bo ponudnik obravnaval v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije na izdelke oziroma storitve lahko sporočite na telefon 01 434 17 80 oziroma na e-naslov info@rap-ing.si. Reklamacija ne vpliva na plačilne obveznosti kupca, ki so navedene na računu.
 
Po opravljeni dobavi oziroma izvedbi naročila, bo ponudnik v skladu s ponudbenimi pogoji izdal račun. Ob prejetju računa kupec pregleda ustreznost podatkov in vrednosti, ki so navedene na računu. V primeru ugotovljenih napak na računu, bo ponudnik reklamacijo upošteval, v kolikor bo bo uporabnik vložil ugovor v roku 15 dni od prejetja računa oziroma najkasneje v 30 dneh od prevzema blaga oziroma storitve. Račun je vrednostno lahko zavrnjen le do višine nedobavljene opreme oziroma neopravljenih storitev s strani ponudnika, pri čemer mora biti razlog zavrnitve natančno obrazložen. Vse upravičene reklamacije računa, bo ponudnik reševal tako, da bo najprej storniral prvo naročilo in pripravil nov račun s korigiranimi podatki in vrednostmi.

Slike

Slike so simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja oziroma vseh lastnosti artiklov.

Zasebnost

Na določenih mestih spletne strani rap-ing.si zbira nekatere identifikacijske podatke o uporabnikih (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov,...). Uporabniki dajo podatke rap-ing.si prostovoljno, rap-ing.si pa zagotavlja, da bo te podatke uporabil za svoje potrebe in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

 

Uporabniki spletnega portala

Vsakršna uporaba spletne strani rap-ing.si, ki ne predstavlja normalne uporabe posameznika, je prepovedana, predstavlja gospodarsko škodo in bo prijavljena ustreznim službam za pregon. Normalna uporaba je uporaba brez kakršnihkoli programskih pripomočkov (spiderjev, skript ...) in v smislu normalnega števila zahtevkov za vpogled v določenem času, pri čemer štejemo za normalno število max. 2 zahtevka na sekundo.

Uporabniki spletnega portala so lahko anonimni ali registrirani. Anonimni uporabniki lahko uporabljajo brezplačne storitve (npr. vpogled v podatke o izdelkih, cenah ...). Registrirani uporabniki z registracijo pridobijo dostop do nekaterih aplikacij spletne strani rap-ing.si, ki neregistriranim uporabnikom niso dostopne. 

 

Obseg uporabe podatkovnih baz in pravice intelektualne lastnine

Uporabniki spletne strani rap-ing.si morajo upoštevati naslednja dejstva:

  • da so podatkovne baze v informacijskem sistemu rap-ing.si – v celoti in kot posamezni deli sistema – varovane v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah,
  • da so podatki v spletnih storitvah rap-ing.si del podatkovnih baz v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah,
  • da je znak "rap-ing.si" varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka v skladu z Zakonom o industrijski lastnini.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah med drugim določa, da uporabnik lahko naenkrat uporablja le neznatne dele podatkovnih baz (kakovostno in/ali količinsko) oziroma v obsegu, ki je predviden v okviru razpoložljivih spletnih aplikacij za anonimne ali registrirane uporabnike. Vse druge oblike nadaljnjega posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. objava na strežniku tretje osebe oziroma uporabnika, reproduciranje v drugih dokumentih itd.) so izrecno prepovedane. Ta prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe. Še posebej so prepovedana naslednja ravnanja:

  • uporaba znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz (npr. reproduciranje strukture podatkovnih baz, delov strukture podatkovnih baz, skupin zapisov itd.),
  • uporaba podatkovnih baz v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese rap-ing.si (npr. sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih baz, itd.),
  • zajemanje znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz s posebnimi programskimi rešitvami,
  • odstranitev navedbe virov.

Prepovedana je tudi odstranitev ali zamenjava znakov "rap-ing.si", kadar se pojavljajo na posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki bi nastala družbi RAP-ing d.o.o.zaradi kršitve navedenih pogojev in omejitev.

 

Uporaba podatkov in informacij s spletnega portala

Noben podatek oziroma informacija s spletnega portala ne sme biti brez dovoljenja družbe RAP-ing d.o.o. uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij s spletnega portala ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki. Objave na drugih mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljene, če to pri posameznih podatkih in informacijah ni izrecno navedeno. Podatke in informacije s spletnega portala lahko uporabnik prenese na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drugačen način, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe RAP-ing d.o.o., je prepovedano.

Povezave na spletne strani

Povezave na spletno stran oziroma osnovno stran in/ali posamezne podstrani se dovoli samo s pisnim soglasjem družbe RAP-ing d.o.o..
Strani spletne strani lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki jih RAP-ing d.o.o.ne vzdržuje. Zato RAP-ing d.o.o. za vsebino teh strani ne odgovarja.

 

Dostopnost spletnega portala

RAP-ing d.o.o. si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletne strani – v normalnih pogojih 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) si pridržujemo pravico do krajših prekinitev delovanja spletne strani oziroma motenj dostopa, praviloma po 20. uri.

 

Reševanja sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletne strani v nasprotju z določbami Splošnih pogojev bodo uporabniki in RAP-ing d.o.o. reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.