ELES izbral RAP-ing kot sistemskega integratorja za novi DAC Center

ELES izbral RAP-ing kot sistemskega integratorja za novi DAC Center

ELES je lastnik obsežnega nabora osnovnih sredstev, ki predstavljajo hrbtenico slovenskega elektro-energetskega omrežja. Na podlagi projektne naloge je ekipa RAP-ing skupaj z ELES izvedla multimedijsko rešitev - nov diagnostično-analitski center (DAC).

Diagnostično Analitski Center omogoča zanesljivo spremljanje prenosa moči in električne energije ter učinkovit nadzor in diagnostiko elektroenergetskega sistema sredstev, stroškovne analitike, analizo stanja sredstev in zagotavljanje ustrezne podpore za vzdrževanje in načrtovanje elektroenergetskih sistemov po vsej Sloveniji.

 

Ponujena popolna rešitev

Na osnovi naročnikovih potreb smo implementirali sistem šestih      70" LED kock z visoko svetlostjo, dva ultra HD 84" LCD ekrana na dotik, Crestron Multimedijsko avtomatizacijo,                              Gunterman and Drunk KVM matrično rešitev ter opremili nadzorni center s skrbno izbrano notranjo opremo. Integrirana rešitev omogoča poglobljeno spremljanje vseh sredstev ELES v omrežju in posledično hitro in učinkovito reševanje problemov v primeru izrednih razmer. Diagnostično-analitski center je zasnovan tako, da se lahko razdeli v 2 sobi oziroma enoti, ki se v primeru izrednih razmer lahko uporabljata ločeno. Implementirana rešitev zagotavlja nemoteno ter optimalno opravljanje dela obeh enot. ELES ima nadzorni sistem, ki je pripravljen na kakršnokoli situacijo. V sklopu izvedbe projekta RAP-ing nudi svojemu naročniku ELES tudi zelo pomembno vzdrževanje sistema in popolno tehnično pomoč. 

Več o uporabljenih proizvodih si lahko ogledate v rubriki REFERENCE.

Ekipa RAP-ing d.o.o.

 Foto Galerija: