KKISS

KKISS

Naročnik:
Aplikacija:


Opis projekta

KKISS – Konvergenčna Komunikacijska Infrastruktura za Sodobne Storitve

Vsebina projekta KKISS (Konvergenčna Komunikacijska Infrastruktura za Sodobne Storitve) je razvoj ključnih gradnikov konvergenčnih več-storitvenih omrežij ter raziskava in razvoj arhitekture, konceptov, principov in vmesnikov, ki bodo omogočali učinkovito zlitje WEB 2.0 in TELEKOM 2.0 domen ter medsebojno skladno delovanje razvitih elementov-gradnikov omrežja, s ciljem učinkovitejšega (nižji stroški, večja konkurenčnost, hitrejša dobava storitev) izkoriščanja zmogljivosti celotnega omrežja.

Aplikacija
Datum
Lokacija